Политика за връщане

 

Ако сте получили функциониращ продукт, отговарящ на описанието, но желаете да се възползвате от правото си да го върнете в рамките на (период за връщане -14 дни) дни, моля, следвайте стъпките по-долу.

1.Изпратете следните данни на имейл smartisbg@gmail.com:

- Номер на поръчка

- Дата на получаване на продукта

- Имена на клиент

- Телефон за връзка

- Тип и номер на платежния документ (касова бележка, фактура, разписка от куриер за пощенски паричен превод)

- При желание от Ваша страна, можете да посочите причина за връщане

2. След изпращането на данните, представител на SmartisBG ще се свърже с Вас.

3. Ако желаете да се свържете с представител на SmartisBG по телефона, номерът за връзка е +359888777340.

4. След потвърждение от търговеца, изпратете продукта на адрес:

Получател: СмартисБГ ЕООД

Адрес: гр.София, офис на Еконт Константин Величков

Тел.: +359888777340

Предпочитан куриер:

Моля, имайте предвид, че транспортните разходи за връщане на продукта са за Ваша сметка.

Полезна информация:

Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай SmartisBG ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от SmartisBG стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без липсващи части и защитни фолиа, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на SmartisBG

При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Ако установите при самото получаване на стока, че тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас и/или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

 ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

 Стоките на „СмартисБГ” ЕООД се изпращат с тест и преглед чрез лицензиран пощенски оператор (куриер) или чрез собствен разнос на продавача. Клиентът е длъжен да прегледа и тества стоката веднага, щом я получи пред куриера. В случай, че се установи дефект, клиентът е длъжен да върне стоката за сметка на продавача. В случай, че стоката е приета и платена без забележки, връщания няма да се приемат с твърдение за наличие на външен дефект, напр. надрасквания. Продуктите на „СмартисБГ” ЕООД не са медицински продукти и е възможно да дават отклонения в измерванията.

 1. I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

А. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

        
Б. Срокът за отказ е 14 дни, считано от:

 1. деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер), сте приели поръчаната стока – при договор за покупко – продажба;
 2. деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер), приеме последната стока – когато сте поръчали много стоки с една поръчка, които се доставят отделно;
 3. деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер), приеме последната партида или част – при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части;
 4. деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер), приеме първата стока – при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време.

В. За да упражните правото си на отказ, трябва да се свържете с търговеца на email: smartisbg@gmail.com или на телефон – 0888777340.

Можете да заявите правото си на отказ и по всеки друг недвусмислен начин.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Г. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по – късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова. Вие трябва да поемете преките разходи за куриерските услуги.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по – рано.

Д. Условия за уважаване правото на отказ

За да уважим правото Ви на отказ, е необходимо да ни върнете стоката във вида, в който сте я получили, т.е. с ненарушена опаковка, запазен етикет, запазени и ненарушени инструкции за употреба и без да са премахнати защитните фолиа (когато е приложимо), както и без да има видими следи от употреба и изпробване.

Задължително следва да приложите издадената касова бележка и/или фактура.

В случай че не са спазени горните изисквания претенцията за връщане или замяна няма да бъде уважена.

 1. Връщане или замяна на стоки

А. Ако закупеният от Вас артикул не отговаря на очакванията Ви, можете да заявите връщане или замяна в 14 – дневен срок, считано от деня на получаването ѝ.

Б. За да уважим заявката Ви за връщане или замяна е необходимо да ни върнете стоката във вида, в който сте я получили, т.е. с ненарушена опаковка, запазен етикет и без да са премахнати защитните фолиа (когато е приложимо), както и без да е била употребявана.

Задължително следва да приложите издадената касова бележка и/или фактура.

Следва да посочите причината за връщане или замяна.

В случай, че заявката не отговаря на горните условия, нямаме задължение да уважим заявката Ви.

Г. Транспортните разходи във връзка с упражняване на правото на връщане или замяна са за Ваша сметка.

Д. Ние ще разгледаме Вашата заявка в 7-дневен срок от деня, в който я получим.

В случай, че уважим заявката Ви, ще Ви върнем платената сума за артикула или ще извършим замяната в рамките на горните 30 дни.

III. Рекламации

А. Ако артикулът не съответства на договора за продажба, имате право да предявите рекламация и да поискате да я приведем в съответствие с него. В този случай можете да избирате между извършване на ремонт на артикула за наша сметка или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от Вас начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Б. За несъответствие с договореното се смята:

 1. констатирано несъответствие в броя на поръчаните спрямо доставените стоки;
 2. производствен дефект на стоката;
 3. несъответствие с обявения размер, когато е приложимо;
 4. несъответствие с обявената търговска марка;
 5. несъответствие между вида на поръчаната и доставената стока.

В. Незначителни несъответствия на стоките са възможни по отношение на цветовете и техните нюанси, които зависят от техническите възможности на устройството, което използвате.

В. Ние ще приведем безплатно стоката в съответствие с договора в рамките на един месец, считано от деня на предявяване на рекламацията .

Г. Ако не успеем да приведем стоката в съответствие с договора в рамките на едномесечния срок, имате право да Ви възстановим заплатената сума или да Ви намалим цената. Изявлението за разваляне на договора или за намаляване на цената можете да направите по електронен път на адрес smartisbg@gmail.com .

Д. Ако не сте удовлетворени от решаването на рекламацията, имате право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

Не може да се претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато се съгласим да извършим замяна на стоката с нова или да поправим стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

Не можете да претендирате за разваляне на договора, ако несъответствието е незначително.

Няма да уважим рекламацията, ако несъответствието е възникнало по Ваша вина, поради неправилна експлоатация на стоката, поради използването ѝ за цели, различни от предназначението ѝ или поради изхабяване на стоката, вследствие на обикновеното употребление.

Е. Правото на рекламация, можете да упражните в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока за физически лица. Правото на рекламация, можете да упражните в срок до една година, считано от доставянето на потребителската стока за юридически лица.

Нямаме задължение да уважим рекламацията, ако тя е предявена в двугодишния срок, но след изтичане на два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Ж. При подаване на рекламациите, следва да приложите:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове и други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Нямаме задължение да удовлетворим рекламации, които не отговарят на горните условия.